MENU: PORFOLIO:

Byznys klub

Byznys klubByznys klubByznys klub

Grafické práce pro Margaretu Křížovou a její Byznys klub. Jednalo se o návrh elektronických pozvánek a grafiky na Facebook.